Izobraževanje SPSS

Na izobraževanju boste osvojili znanje priprave statističnih analiz z najuporabnejšimi statističnimi metodami v programu IBM SPSS. V okviru tečaja vam podamo tako teoretična, kot tudi praktična znanja, saj bo izobraževanje poteka s poudarkom na praktičnih primerih.

Osnove programa IBM SPSS

Izobraževanje v obsegu 12 ur je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. Delo je interaktivno, učenje pa temelji na konkretnih praktičnih primerih. Predavatelj je za vaša vprašanja dosegljiv ves čas, predstavili mu boste lahko vaše probleme pri delu s podatki in analizami in si tako pomagali pri vašem delu.

Učni načrt

  • Spoznavanje programa IBM SPSS
  • Delo z različnimi viri podatkov (Excel, csv, podatkovne baze)
  • Opisna statistika (povprečja, mediana, varianca, standardni odklon, porazdelitve)
  • Osnovne transformacije podatkov (izračun novih vrednosti in spreminjanje obstoječih vrednosti)
  • Uvod v statistično analizo
  • Testiranje povezav med spremenljivkami: korelacije in hi-kvadrati
  • Vizualizacija rezultatov (izdelava grafov)
  • Univariatne statistične analize
  • Testiranje razlik med skupinami: t-test in ANOVA

Cilj

Cilj izobraževanja je pripraviti udeležence, da samostojno uporabljajo program IBM SPSS za pripravo podatkov, izvajanje statističnih analiz in interpretacijo rezultatov.

Potrebno predhodno znanje

Izobraževanje je namenjeno za posameznike brez predhodnega znanja statistike ali programa IBM SPSS. Hkrati pa je zanimiv za tiste, ki že poznate osnove statistike in ste prej pri svojem delu uporabljali programe Excel ali R in želite osvojiti znanje uporabe programa IBM SPSS. Potrebna je osnovna računalniška pismenost.

Prilagoditev izobraževanja

Učni načrt in obseg izobraževanja lahko prilagodimo vašim potrebam in željam. Prav tako prilagodimo praktične primere uporabljene v izobraževanju tako, da ustrezajo realnim problemom iz vašega okolja.